Пропуснете заглавието Пропуснете банера Пропуснете навигацията
Пропуснете съдържанието

Предлаган избор от каси ...


Ъглова каса

Ъглова каса

Ъглова каса с радиус

Ъглова каса с радиус

Ъглова каса с двоен фалц

Ъглова каса с двоен фалц

 

Двуфалцова ъглова каса с жлеб

Двуфалцова ъглова каса с жлеб

Ъглова каса

Ъглова каса

Обхватна каса

Обхватна каса

 

Umfassungszarge mit Radius

Обхватна каса с радиус

Обхватна каса с жлеб

Обхватна каса с жлеб

Каса за двойна врата с жлеб

Каса за двойна врата с жлеб

 

Каса за двойна врата

Каса за двойна врата с радиус

Двуфалцова каса

Двуфалцова каса

Двуфалцова каса с жлеб

Двуфалцова каса с жлеб

 

Каса за летяща врата

Каса за летяща врата

Проходна касас жлеб

Проходна касас жлеб

Каса с разширяващ се процеп

Каса с разширяващ се процеп

 

Обхватна каса с оловен слой

Обхватна каса с оловен слой

плъзгаща се каса влизаща в стената (вертикално сечение)

Каса за плъзгаща се врата влизаща в стената (вертикално сечение)

Schiebetürzarge in der Wand laufend (Horizontalschnitt)

Каса за плъзгаща се врата влизаща в стената (хоризонтално сечение)

 

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената (вертикално сечение)

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената (вертикално сечение)

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената (хоризонтално сечение)

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената (хоризонтално сечение)

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената, стъклено крило

Каса за плъзгаща се врата минаваща пред стената, стъклено крило

 

Kаса за плъзгаща се врата

Kаса за плъзгаща се врата

Kаса за плъзгаща се врата

Kаса за плъзгаща се врата

Двусъставна каса за плъзгаща се врата

Двусъставна каса за плъзгаща се врата, пред стената

 

Двусъставна каса за всички типове стени

Двусъставна каса за всички типове стени

Двусъставна каса с радиус

Двусъставна каса с радиус

Каса без лицева част

Каса без лицева част

 

Двусъставна каса с с толеранс в ширината

Двусъставна каса с с толеранс в ширината

Двусъставна каса с с толеранс в ширината и жлеб

Двусъставна каса с с толеранс в ширината и жлеб

Каса за прозорец

Каса за прозорец, едностранно остъкление

 

Каса за прозорец, двустранно остъкление

Каса за прозорец, двустранно остъкление

 
Пропуснете


 

Врати каталог с прелистване на страници

Online Blätterkatalog

 

Контакт & Въпроси


 
 
Отиди най-отгоре

Теми, които също може да представляват интерес за Вас