Пропуснете заглавието Пропуснете банера Пропуснете навигацията
Пропуснете съдържанието

Индустриални врати


Индустриални секционни врати

Индустриални секционни врати

Ролетни врати и решетки

Ролетни врати и решетки

Бързо движещи се врати

Бързо движещи се врати

 

Врати тип хармоника

Врати тип хармоника

Многоцелеви врати

Многоцелеви врати

PVC-завеси

PVC-завеси

 


Индустриални врати  по  индивидуални поръчки, оптимизиран дизайн и функции

Развитие ориентирано към решения 

В голямата си част всички врати и продукти на Novoferm бяха създавани от потребителите. Това е последица от дългогодишното сътрудничество с почти всички промишлени сектори в Европа. Това важи в особена степен за индустриалните врати, при които правилният избор на производителя, вида и оформлението е от първостепенно значение. Правилно подбраните продукти оптимизират логистичните процедури и снижават разходите.

 

С грижа за околната среда

Novoferm е посветена на опазването на околната среда. През 2009 г. фирмата подписа Хартата  "Зелени решения". Тя се отнася до пакет от специални мерки за намаляване емисиите на въглероден диоксид при производството, доставката, монтажа и поддръжката на индустриални врати. 

Сигурността е ключова 
Всички индустриални врати  отговарят на европейския стандарт EN 13241-1. Novoferm развива и прозвежда всички свои продукти в стриктно подчинение и  строго съобразяване с този стандарт. По този начин  се осигурява безопасен монтаж, ежедневна употреба и поддръжка на продуктите ни.

 


Пропуснете

Врати каталог с прелистване на страници

Online Blätterkatalog

 

Контакт & Въпроси


 
 
Отиди най-отгоре

Теми, които също може да представляват интерес за Вас