Пропуснете заглавието Пропуснете банера Пропуснете навигацията
Пропуснете съдържанието

Специални врати от NovofermСпециални врати – за всяко специфично изискване

Novoferm предлага голям избор от специални врати за да покрие всички специфични изисквания в строителството на сгради с различно предназначение. Дизайнът на трансформаторната врата  осигурява достатъчна циркулация на въздух в  критичните точки.  За разлика от тях,  специалните врати за затвори  и за охранявани зони трябва да спират това движение.  Шумоизолираните врати също спират  потока, тъй като трябва да осигуряват звукоизолация до SV 48 dB.Трансформаторни врати

Трансформаторни врати и решетки

Шумоизолирани врати DB-1 тип 48

Шумоизолирани врати DB-1 тип 48

Врати за местата за лишаване от свобода

Врати за местата за лишаване от свобода

 
Специални врати

Трансформаторните врати оптимизират  потока на въздуха

Нашите вентилационни решетки  са проектирани да покриват около 50% от размера на вратата, което осигурява добър приток на въздух. При поискване можем да интегрираме специални скари  в крилата  и допълнителни вентилационни решетки над вратата, ако въздухообмена трябва да е още по-бърз.


еднопосочни врати

Нова дефиниция за “еднопосочни врати” – врати за местата за лишаване от свобода
Вратите за местата за лишаване от свобода не се ограничават само  за употреба в затворите в съвременността. Ние произвеждаме стоманени врати с типичните черти  дори за сериите с най-малки размери.


специални врати

Време за спокойствие и тишина

Влиянието на шума от обкръжаващата среда става все по-добре осъзнавано.  Специално конструираните врати на  Novoferm гарантират  ефективна шумоизолация до SV 48 dB.


Пропуснете


 

Врати каталог с прелистване на страници

Online Blätterkatalog

 

Контакт & Въпроси


 
 
Отиди най-отгоре

Теми, които също може да представляват интерес за Вас